Meningsmålingers ulidelige systematiske tilfældige usikkerhed

Resultatet af nysoverståede valg kom for mange som et chok. Det siger de selv…

Kollega Snaphanen bemærkede mens valget stod på:

Hvis de nuværende opinionstal holder, siger det noget interessant om de mange målinger, der har haft 50-50. Hvad gik galt?

Well, der findes målinger af højere bonitet. Jarl Cordua anført i en klumme om Venstres valgkamp på Altinget (som vi ikke lige kan finde link til), at de målinger Venstre selv havde fået lavet viste bedre for blåblok end 50:50. Pointen er, at der faktisk bliver lavet bedre målinger end dem der almindeligvis offentliggøres.

Når man snakker målinger og usikkerhed er det vigitgt, at man gør sig de to typer usikkerhed klart. Wiki opslaget på dem fortæller:

Måleusikkerhed er den nøjagtighed man kan måle et eller andet med. Eksempelvis længden mellem to punkter, resultatet angives således 12324,763 +/- 0,012 m. (måleresultatet +/- måleusikkerheden).

Uanset hvordan man måler vil man altid få et resultat som i større eller mindre grad afviger fra den sande værdi, dette betegnes som måleusikkerhed.

Man skelner mellem tilfældig og systematisk variation af måleusikkerhed

Systematisk variation er en variation som påvirker alle målinger på samme måde. En typisk kilde til systematisk variation er fejl i kalibrering af måleudstyret. Dette giver derfor et forkert resultat.

Tilfældig variation, er variation som påvirker alle målinger forskelligt. Dette giver ved flere målinger et brugbart resultat, med en tilhørende måleusikkerhed.

Man skal holde sig for øje, at den usikkerhed som angives i meningsmålinger er den tilfældige usikkerhed. Sytematisk findes pr. definition ikke i de målinger meningsmålingsfirmaer laver, thi grunden til at betale eksperter for at udføre et arbejde er netop, at de skulle eliminere den slags; systematiske fejl. Hvorfor ellers betale murer for at bygge et hus, alle kan jo lægge sten oven på hindanden.

Hvad der springer mest i øjnene er målingerne af Dansk Folkeparti.

df måling resultat

DF er igennem 20 år systematisk blevet forkert målt. Dem der udføre meningsmålinger kan forsvare sig med, at de blot rapportere de svar de har fået, og at de der anvender målingerne selv er ansvarlige for hvorledes de anvender målingerne, som for øvrigt er korrekt deklareret med hvilken kvalite de har Det er et dårligt forsvar for fejlen er gået igen, som sagt gennem 20 år, og derfor er det ikke en tilfældig fejl, men en systematisk fejl.

Uanset, at meningsmålingerne er af dårlig kvalitet, så er det imidlertid, dem der viderebringer og i et bredere perspektiv anvender dem, og ikke meningsmålingsfirmaet, der er ansvarlig for anvendelse og viderebringelse.

Og så er vi tilbage ved sjovanalisterne og det forhold, at 80%+ af dem har en rød grundholdning og tilsyneladende en umodståelige trang til, at arbejde indenfor eet bestemt journalistisk narrativ.

Lige præcis på det her spørgsmål går tingene så op i en højre enhed. DF vil gerne, eller har i hvert fald en fordel af, at de på den måde kommer til at fremstå som under dogs. Mere prosaisk: dem de andre pisser på. Og sjovnalisterne kan hygge sig med feel good stof om”Helle” og om hvor godt det er og går, på rødt hold. Og det virker skam. Ellers havde blåbloks sejrer været endnu størrer.

Og ellers findes der jo ting vi ikke ved:

Som Rizal skrev, frit citeret: Den der (er)kender virkningen, kan også (er)kende årsagen.

I BT gives der et bud på en forklaring fra en såkaldt ekspert:

En af forklaringerne på de skæve målinger kan være, at folk skjuler, at de har tænkt sig at stemme på Dansk Folkeparti, siger adjunkt i statskundskab på Københavns Universitet, Asmus Leth Olsen. Fænomenet oplevede man også i 00erne, fortæller han.

Næppe. DF har tidligere liggert 20%+ i meningsmålinger. En fagmand erkender problemet i samme artikel:

Analysedirektør Anna Midtgaard Christensen siger til avisen, at grunden til man ser den samme effekt igen kan skyldes, at der kommet mange nye vælgere til, som går stille med deres valg af parti.

»Det her med Dansk Folkeparti generer os selvfølgelig, fordi det tilsyneladende er en systematisk fejl, men vores fejl er ikke meget større end alle andres,« siger Anna Midtgaard Christensen til Jyllands-Posten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s