Uudannede syrere skjult?

Der har været masser af overskrifter i MSM som har gjort et stort nummer ud af, at de såkaldte flygtninge fra syrien skulle være veluddannede. Man underforstår, at alle de såkaldte flygtninge, der er kommet gennem de sidste 3 årtier så ikke har været uddannede. Hvilket nok er omtrentligt rigtigt. Det har været og er stadigt, umuligt at finde nogen i systemet, der vil lægge navn til en påstand om, at de såkaldte flygtninge fra Syrien faktisk skulle have nogen væsentlig anderledes profil med hensyn til uddannelse end tidligere såkaldte flygtninge. Det hele hænge på løse formodninger, som det ikke kan opklares hvor kommer fra og hvad de skulle være underbygget af. Men ikke desto mindre rammer de MSM på fremtrædende plads. Enten finder journalisterne selv på det, eller mere sandsynligt, de bliver håndfodret med argumentet om “veluddanede et eller andet sted fra.

Tilbage i november 2014 kom en af disse artikler på JP.dk, skrevet af den islamofile Orla Borg:

Ledere på landets asylcentre vurderer, at syrerne adskiller sig fra andre store grupper af flygtninge ved at være bedre uddannet og have mere erhvervserfaring.

Borg må jo i det mindste have talt med to af disse velinformerede ledere…

Stillet overfor dette umisforståelige faktum, så er der da også to såkaldte eksperter og en, nu forhenværende, politiker, der udtaler sig så vi kan forstå at vi skal hænge på disse raketingenørere i al fremtid:

Fahmy Almajid (tolk hos politiet, UH) støttes af indvandrerforsker Shahamak Rezaei fra Roskilde Universitet:

»Vi bruger i alt for ringe grad de kvalifikationer, som de syriske flygtninge kommer med. Man bør lave et langt stærkere match mellem asylansøgernes uddannelse og erhvervserfaring og samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft.«

Og politikeren skubber det falske indtryk af veluddannede syrere videre:

Statistik fra Ankestyrelsen viser, at omkring 60 pct. af de flygtninge, der kom til Danmark for tre år siden, stadig hverken er i gang med uddannelse eller arbejde.

Integrationsminister Manu Sareen (R) siger:

»Regeringen er godt klar over, at mange syrere er veluddannede. Derfor skal kommunerne kompetenceafklare syrerne tidligt og hurtigt, så de kan blive skubbet i retning af arbejdsmarkedet og bidrage til samfundet.«

Nå; regeringen er også klar over det? Jamen så må det jo være rigtigt, undersøgt til bunds osv. TIlbage i 2011 havde Ræson en artikel, omtalt på UH her, der handlede om netop syriske flygtninge. Der fremgik intet om uddanelses niveau, trods det at kilderne må have haft information om det.

Nuvel, man er tilsyneladende/muligvis godt klar over man står med møgsag om des-information af offentligheden. Ihvertfald trækkes der nu lidt i land. Fra et Al-ritzau telegram i JP.dk i dag:

I langt de fleste tilfælde vil de syriske flygtninge ende med at blive i de lande, hvor de søger asyl.

– Syrien er delt mellem forskellige oprørsgrupper, og det vil gøre det umuligt for mange at vende hjem. Vi har set et tilsvarende mønster i Irak, hvor meget få flygtninge er vendt tilbage, siger Maha Yahya til Kristeligt Dagblad.

Den libanesiske forsker understreger, at det for mange af de syriske flygtninge er vanskeligt at omstille sig til et liv i Europa, blandt andet fordi de fleste syrere kun taler arabisk, og fordi uddannelsesniveauet blandt syrere er meget blandet.

Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Andreas Kamm, fortæller, at der er et stærkt ønske om at vende hjem blandt syriske flygtninge. Men håbet svinder, efterhånden som konflikten nu går ind i sit femte år

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s