ID på Bron

I følge en mail rundsendt af Øresundsbron begynder svenske myndigheder nu, at kontrollere personer der trænger ind på svensk territorie. Dette bekræftes af en postering på den altid velunderrettede Snaphanen. Fra massemailen:

På baggrund af historie i medierne

Ifølge svenske medier har den svenske regering lavet et udkast til et lovforslag om strengere identifikationskontrol, samt mulighed for at kunne lukke Øresundsbron midlertidigt i akutte situationer.På baggrund af dette vil vi gerne tydeliggøre, at vores trafiksituation fortsætter som sædvanligt.Den identifikationskontrol som svensk politi på nuværende tidspunkt gennemfører i betalingsanlægget betyder, at du og dine passagerer skal medbringe kørekort (for nordiske borgere) eller pas.Hvis du har børn med i bilen, er det en god ide at medbringe deres pas også. Politiet kan også tillade besøg i Sverige for medfølgende børn ved f.eks. forældrenes ID, spørgsmål og baggrundskontrol.Vi anbefaler at have relevant ID ved hånden, så unødig ventetid og kø undgås.Du kan læse mere om det svenske politis grænsekontrol og se hyppigt stillede spørgsmål og svar her (NB: svensk sprog) .

Venlig hilsenØresundsbron

151204 bron lukker

bla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s