Lykke på 1′

Mogens Lykketoft vil som Lars Løkke være berettiget til rejser på 1′ class

Tilbage i 2013 var det en stor sag, at Venstres formand og formand for den mellemfolkelige organisation GGGI, Lars Løkke, på tjenesterejse for organisationen rejste på 1′ klasse. Hovedformålet med GGGI synes I øvrigt, at være, at pleje Danske, Norske og Sydkoreanske handels og investerings interesser i det sydøstasiatiske område, på det politiske niveau. Det giver så I øvrigt god mening, simpelthen fordi man ikke kommer særlig langt på de kanter, hvis man ikke også dyrke det politiske niveau. Med eller uden kick backs.

Sagen betød bl.a. at den berygtede radigale folkemordsanstifter, Christian Friis Bach, valgte at gå som minister, da rejseriet var godkendt af bl.a. ham. Efterfølgende er Bach så blevet ansat I et “job” I FN, hvor en del af jobbet er rejser på 1′ klasse. Det er ikke til at vide hvem der tippede EB om, at Lars Løkkes rejser for GGGI forgik på 1′ klasse, men det synes, at have forklaringskraft, at de evindelige kampagner mod Løkke udgår fra Socialdemokratiet. At man så fik ofret den radigale Bach i spillet har blot været en behagelig sportel for socialdemokraterne.

Mht mådehold med andres penge og “socialdemokrat” er det velkendt at disse ord ikke meningsfuldt kan stå i samme sætning. Eller betale skat med glæde for den sags skyld. Op til sidste folketingsvalg afstedkom det en del støj, at Mogens Lykketoft, en socialdemokratisk naziislamist, sammen med hustru Mette Holm (ofte brugt som sjovnalist på propaganda kanalen DDR), skulle fungere tur-guider for et rejseslskab på en ferietur til Burma. I følge Lykketoft selv, skulle hans betaling bestå I, at han og hustru, fik turen gratis. Den slags er naturligvis skattepligtigt, hvorfor denne blogger anonymt rettede henvendelse til SKAT, med opfordring til at undersøge om rejsefirmaet sørgede for at indberette og i særdeleshed om der for Lykketofts del var lagt an til, at stjæle fra denne verdens aller aller fattigste, som socialdemokraten Mette Frederiksen har kaldt den slags.

I øvrigt er det ufatteligt, når nu MSM glad og gerne, går løs på Løkkes forbrug på andres regning, men holder snuden væk når skattesvindleren Helle Thorning gør det samme. Såsom når hun får betalt en revisor I flere hundredtusindkroners klassen og en personlig oppasser af hendes parti.

Nuvel. Nye rejser venter forude for Lykketoft. På 1′ klasse. I forbindelse med, at “man” vil have ham placeret som formand for FNs generalforsamling, hvilket ganske givet vil lykkes, så bliver der jo en del rejseri i embeds medfør. Udenrigsministeriet skriver i en mail til UH på en forespørgsel om, hvilke rejseregler der vil gælde for Lykketoft:

Mogens Lykketoft forventes som formand for FN’s generalforsamling at gennemføre rejser, der finansieres fra tre forskellige kilder, og han vil dermed også være omfattet af forskellige rejseregler afhængigt af hvilken kilde, der finansierer rejsen.

Overordnet forventes følgende at gælde: Hvis en rejse er finansieret af Udenrigsministeriet, vil Udenrigsministeriets rejseregler gælde.

Hvis en rejse er finansieret af FN, vil FN’s rejseregler gælde. Heraf fremgår det, at formanden for FN’s Generalforsamling har beføjelse til at rejse på 1. klasse. Såfremt denne mulighed benyttes, vil en given rejse skulle rapporteres til Generalforsamlingen i hvert enkelt tilfælde. Rejseudgifter for eventuelt medfølgende familiemedlemmer vil ikke kunne dækkes. Det fremgår desuden, at op til to eventuelt medfølgende medarbejdere skal rejse på økonomiklasse, om end der dog er mulighed for at flyve på businessclass, hvis rejsetiden er over 9 timer.

Hvis formanden bliver inviteret af en medlemsstat til et arrangement, hvor den pågældende medlemsstat betaler for rejse og ophold, vil det som udgangspunkt være op til den enkelte medlemsstat at fastlægge vilkårene. Med venlig hilsen

relevante links:

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/10/20/135538.htm oversigt over Lars Løkkes GGGI rejser.

http://angantyr.blogspot.com/2006/08/hizbollah-var-til-stede-og-holger-k.html

http://www.rawstory.com/2013/03/u-s-complains-about-excessive-business-class-travel-by-un-staff/

http://www.skattetryk.dk/2006/08/07/holger-k-sf-mogens-lykketoft-s-frank-aaen-enh-og-hizbollah/ fotos af Lykketoft til demo for et jødefrit Israel. (også den nye führe for einheilslizten, Søren “jeg er tyrker” Søndergaard, optræder på fotos.

One comment

 1. Morten Dreyer skriver bl.a. om samme:

  “Mogens Lykketoft fortæller om sin gigantiske opgave i de kommende par måneder i FN bygningen. Det bliver gigantisk stort og meget komplekst, siger Mogens Lykketoft.”

  http://mortendreyer.blogspot.com/2015/06/lykketoft-i-fn.html

  Gigantisk stort? Well, en 4 årig af mit bekendtskab kategorisere skibe udfra et lignende pricip.

  Jollerne ved broen er small og dem i havnen er enten giant small eller small giant (de lidt mindre).

  Men ellers er jeg sikker på, at Lykketoft vil få stillet masser piccoliner til rådighed der kan få ham ud og ind de rigtige steder, omend jeg må indrømme, at tanken om at Lykketoft gående rundt i det gigantisk store og komplekse FN HQ til evig tid som husmomo tiltaler her på UH.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s